Yhteystiedot

SUOMEN 2CV-KILTA RY
THE FINNISH 2CV GUILD


YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA
THE PRESIDENT OF THE GUILD

Matti Hintikka


FINLAND

mobile
mobile
e-mail:


JÄSENASIAT
MEMBER SERVICES
FINLAND

puh./tel/fax
mobile
e-mail:

Lisäinformaatiota jäseneksi liittymisestä ja Suomen 2CV-Kilta ry:n toiminnasta saat jäsenasioiden hoitajalta. Oman alueesi yhteyshenkilön tiedot ja mahdolliset kokoontumiset löytyvät Jaokset sivuilla.CLUB MAGAZINEmobile
e-mail:


KILPAILUTOIMINTApuh./tel
mobile

e-mail:


FOREIGN CONNECTIONS

Jukka Isomäki


FINLAND

tel. / fax.
e-mail:


WANHUSTEN WAALIJAT
VINTAGE 2CV MODELS SECTIONpuh./tel
fax.

e-mail:


KILLAN WWW-SIVUT
THE GUILD WEBPAGES
mobile

e-mail:

Copyright 2005 Suomen 2CV-Kilta ry.